Akkuyu NGS saha ziyaretlerimiz devam ediyor.
09.07.2024

Akkuyu NGS saha ziyaretlerimiz devam ediyor.

Akkuyu Nükleer A.Ş. ile işbirliği kapsamında, Akkuyu NGS inşaat faaliyetlerinin sağlıklı ve güvenli şekilde tamamlanabilmesi adına Genel Müdürlüğümüz İnşaat Şubesince rehberlik ve teknik destek çalışmalarına devam edilmektedir.

Akkuyu NGS şantiyesinde yürütülen inşaat faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin (İSG) sağlanması amacıyla Genel Müdürlüğümüz ile Akkuyu Nükleer A.Ş. arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, saha ziyaretleri ve rehberlik faaliyetleri gerçekleştirilmekte olup 1-5 Temmuz 2024 tarihleri arasında İnşaat Şubemiz uzmanlarınca yerinde incelemelerde bulunulmuştur.

Şubemizin ziyaret planı çerçevesinde; öncelikli olarak Mart ayında gerçekleştirilen ziyaret kapsamında bildirilen hususlarla ilgili çalışma ve iyileştirmelere dair bilgi alınmış, ardından ziyaretin amacı ve programı ile sahada incelenecek hususlara yönelik taraflara bilgi verilmiştir. İnşaat Şube Sorumlusu Sn. Alperen Fatih DURSUN liderliğinde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, üzerinde hassasiyet ile durulan teknik konular (yüksekte çalışma, sıcak hava koşulları, trafik yolları, dinlenme alanları vb.) hakkında muhataplarımıza Türkçe ve Rusça bilgilendirmeler yapılmıştır.

Ofis çalışmaları kapsamında, Akkuyu Nükleer A.Ş. Başdenetçilik Birimi, JV, TSM, İÇTAŞ yöneticileri ve İSG birim yetkilileri ile değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. Saha ziyaretleri kapsamında ise Akkuyu NGS ünitelerinin (4 ünite) yapılarına (soğutma, sifon, reaktör vb.) dair inşaat çalışmaları ile önceki ziyaret sonrası sahadaki iyileştirmeler yerinde gözlemlenerek saha şefleri, çalışanlar ve iş güvenliği uzmanları ile istişareler yapılmıştır.

Saha ziyaretleri sonrasında  iş sağlığı ve güvenliğine yönelik teknik ve idari tedbirler hakkında Rus ve Türk yetkililerine önerilerde bulunulmuş ve projenin büyüklüğü, çalışan sayısı ile sirkülasyonun fazlalığı nedeniyle alınacak tedbirlerin yanı sıra bunların sürdürülebilirliğin de sağlanabilmesine yönelik adımların atılması gerektiğine vurgu yapılmıştır.

Şubemizce yapılan önerilerin takibi ve İSG sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla ilerleyen süreçlerde de saha ziyaretleri planlanmakta olup hem Akkuyu NGS inşaatı hem de inşaat sektörü özelinde İSG farkındalığının canlı tutulması hedeflenmektedir.