#

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ana hizmet birimleri arasında yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar ile inşaat sektörü de dâhil olmak üzere tüm işyerlerinde iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve mevcut sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda inşaat sektörüne özel olarak kurulan guvenliinsaat.csgb.gov.tr web sitesi ile sektörde faaliyet gösteren tüm tarafların doğru ve yeterli şekilde bilgilendirilerek kayıpların önlenmesi amaçlanmaktadır.

Bu web sitesi Genel Müdürlüğümüz Sektörel Risk Yönetimi Daire Başkanlığı "İnşaat Şubesi" tarafından yönetilmektedir.

Faaliyetler

Şubemiz görev tanımları doğrultusunda yürütmekte olduğumuz faaliyetlerimiz şu şekildedir:

• Sektörde faaliyet gösteren işyerlerinin mevzuata uyum düzeyi ile ilgili araştırma yapılması, mevcut durumun belirlenmesi ve geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunulması,

• Sektör ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları kapsamında, sektörden bilgi akışının ve geribildirim alınmasının sağlanması, sektörden gelen görüş ve tekliflerin değerlendirilmesi,

• Sektörün ihtiyaçlarına yönelik olarak öncelikli çalışma alanlarını belirleyerek projeler geliştirilmesi ve yürütülmesi,

• Sektörel düzeyde rehberler hazırlanması, yayın ve dokümantasyon çalışmalarının yapılması,

• İnşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliğine dair strateji ve politika belirlenmesine ilişkin görüş ve önerilerde bulunulması, bu strateji ve politikalar çerçevesinde programlar hazırlanması,

• Sektörde yaşanan iş kazaları ile ilgili istatistiki verilerin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi,

• Sektörel düzeyde; Genel Müdürlükçe düzenlenen sempozyum, seminer, eğitim, çalıştay ve benzeri faaliyetlere teknik destek sağlanması, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca düzenlenen benzer faaliyetlerin takip edilmesi ve gerekli hallerde katılım sağlanması,

• Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla sektöre ilişkin işbirliği ve koordinasyon sağlanması ve ortak faaliyetler yürütülmesi,

• Bakanlıklar ve diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan sektöre ilişkin tasarı ve teklifler ile ilgili olarak Genel Müdürlük görüşüne teknik destek sağlanması.