İnşaat iş yeri ziyaretleri ile İSG profesyonelleri bilgilendiriliyor.
07.12.2023

İnşaat iş yeri ziyaretleri ile İSG profesyonelleri bilgilendiriliyor.

İnşaat iş yerleri ziyaretleri kapsamında İSG profesyonellerine çeşitli konularda bilgi verilmekte olup, özellikle sıkça yaşanan iş kazaları ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında hatırlatmalar yapılmaktadır.

Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin (OSGB) denetimleri kapsamında, Ekim ve Kasım ayları boyunca Manisa, Bursa, Samsun ve Antalya illerinde inşaat işyerlerine ziyaretler gerçekleştirilerek saha yetkililerinin ve hizmet sunan İSG profesyonellerinin bilgilendirilmesi sağlanmıştır. İlgili ziyaretlerde kalıpçı, demirci meslek grupları başta olmak üzere inşaat çalışanları ile de görüşülmekte ve güvenli çalışmanın önemine dair temel bilgiler aktarılmaktadır. Başta iş güvenliği uzmanları olmak üzere İSG profesyonelleri ile fikir alış verişi yapılmakta ve inşaat sektöründeki iş kazası verileri ışığında gözden kaçırılmaması gereken konularda hatırlatmalarda bulunulmaktadır.

İş yeri ziyaretlerindeki tespitler neticesinde önemli bazı hususlar şu şekilde sıralanabilir:

a) İSG profesyonellerinin saha tespitlerinin açık ve iş yerine yol gösterici nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.

b) Tespitlerde eksik ya da mülga hükümlere atıf yapılmamalı, güncel mevzuat hükümleri takip edilmelidir.

c) Sektörde en çok ölüme neden olan yüksekten düşme şeklindeki iş kazalarına karşı özellikle hassas olunmalıdır.

ç) Göçük, elektrik çarpması, askıda kalma gibi muhtemel acil durum senaryoları gözden kaçırılmamalıdır.

d) Bilhassa inşaat çalışanları için kas iskelet sistemi sağlığı açısından önem teşkil eden elle taşıma faaliyetlerine önem verilmelidir.

e) Kalp krizleri başta olmak üzere sağlık sorunları ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimine odaklanılmalıdır.

f) Son yıllarda sıcakların artması özellikle açık alandaki inşaat çalışanlarını olumsuz etkilemektedir. Aşırı sıcak hava başta olmak üzere aşırı soğuk, rüzgarlı vb. hava şartlarına yönelik tedbirler planlanmalıdır.

Yukarıda belirtilen önemli hususlarla birlikte İnşaat Şubemizin iş yeri ziyaretlerinde İSG profesyonelleri ile birlikte değerlendirdiği "İnşaat Ziyaret Formu" da iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimlerimiz için hatırlatıcı bir kaynak olarak dikkate alınabilir. Ekte yer alan bu formun inşaat iş yerlerinde bazı önemli noktalara işaret etmek amacıyla hazırlandığı ve İSG mevzuatı çerçevesinde hazırlanması gereken resmi belgeler yerine geçmediği bilinmelidir.

 

Dokümanlar