MYK İnşaat Sektör Komitesi 54. toplantısına katılım sağladık.
28.02.2024

MYK İnşaat Sektör Komitesi 54. toplantısına katılım sağladık.

İnşaat sektöründe hazırlanacak meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin değerlendirildiği MYK İnşaat Sektör Komitesi toplantılarına destek sunulmaya devam edilmektedir.

Bilindiği üzere Sektör Komiteleri; Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlarca hazırlanan taslak meslek standartlarının ulusal meslek standardı, taslak yeterliliklerin de ulusal yeterlilik olarak kabul edilebilmesi için inceleme yaparak, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunun onayına sunulmak üzere görüş oluşturan komiteleri ifade etmektedir.

MYK Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında Sektör Komiteleri; Bakanlığımız (ÇSGB), Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, meslekle ilgili diğer bakanlıklar, Genel Kurulda temsil edilen işçi, işveren ve meslek kuruluşları ile Kurumun (MYK) birer temsilcisinden oluşmaktadır.

Halihazırda altıncı dönem faaliyetlerine devam etmekte olan MYK İnşaat Sektör Komitesi'nin 54.toplantısı 27 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olup ilgili toplantıya Bakanlığımız adına İnşaat Şubemiz personeli Sn. Erdem Han KILINÇ katkı sunmuştur. İlgili toplantı kapsamında Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği (ASMÜD) tarafından güncellenen “Finişer (Serici) Operatörü (Seviye 3) ve Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4)” ulusal meslek standartları ile bu meslek standartlarını kaynak alarak hazırlanan “Finişer (Serici) Operatörü (Seviye 3) ve Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4)” taslak yeterlilikleri incelenmiş ve gerekli düzeltmelerin yapılmasının ardından Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.