Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
19.03.2019

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Geçici kenar koruma sistemleri, sütunlu çalışma platformları, güvenlik ağları ve yaşam hatlarının standartlara uygunluğu zorunlu hale getirildi.

SGK tarafından yayınlanan 2017 yılı iş kazası ve meslek hastalıkları istatistiklerine göre 587 çalışanımızın yaşamını yitirdiği inşaat sektörü ülkemizde meydana gelen ölümlü iş kazaları açısından %36'lık oran ile en çok ölümün yaşandığı sektördür. Sektörde meydana gelen 587 ölümün 240'ı yüksekten düşme şeklinde yaşanmış olup yüksekten düşme kaynaklı ölümler sektördeki bütün ölümler arasında %41'lik orana sahiptir. Yüksekten düşme şeklindeki kazaların kendi içindeki dağılımı incelendiğinde ise kat kenarlarından (%18), yapı içerisindeki boşluklardan (%18), cephe iskelelerinden (%11), iş ekipmanı kaynaklı (%11), inşaat kalıplarından (%10) ve çatılardan (%9,6) düşmelerin en yaygın kaza tipleri olduğu görülmektedir.

Sahada iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve yukarıda bahsi geçen kazaların önlenebilmesi amacıyla Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Yapılan düzenleme ile sektörde yaygın kullanılan geçici kenar koruma sistemleri, sütunlu çalışma platformları, güvenlik ağları ve yaşam hatlarının standartlara uygunluğu zorunlu hale getirilmiş ve bu ekipmanların kurulum, kullanım ve sökümüne ilişkin asgari sağlık ve güvenlik şartları belirlenmiştir.

Söz konusu düzenlemeleri içeren Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Dair Yönetmelik 31/12/2018 tarihli ve 30642 4 üncü mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yönetmeliğin geçici kenar koruma sistemleri ve sütunlu çalışma platformlarının standartlara uygunluğunu zorunlu hale getiren Ek-5'inin (B) Geçici Kenar Koruma Sistemleri (Korkuluk Sistemleri) için Asgari Şartlar bölümünün 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 ve 24 üncü maddeleri ile (C) Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar bölümünün 1 ve 2 nci maddeleri 31/12/2019 tarihinde yürürlüğe girecek olup, Yönetmeliğin diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.