İntes ile Teknik Çalışma Grubu Oluşturuldu
24.04.2020

İntes ile Teknik Çalışma Grubu Oluşturuldu

‘Yüksekte Güvenli Çalış Kampanyası’ kapsamında bilgilendirme seminerleri ile rehber ve bilgi kartlarının hazırlanmasına yönelik çalışmaların da yer aldığı birçok ortak faaliyet yürütülmüştür.

16 Ocak 2019 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) arasında imzalanan `İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında İşbirliği Protokolü' ile ‘Yüksekte Güvenli Çalış Kampanyası’ başlatılmış ve kampanya kapsamında bilgilendirme seminerleri ile rehber ve bilgi kartlarının hazırlanmasına yönelik çalışmaların da yer aldığı birçok ortak faaliyet yürütülmüştür.

Yeni Tip Koronavirüs salgını döneminde de, yapı işyerlerinde salgının önlenmesi ve sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının sürdürülmesi amacıyla İNTES işbirliği ile teknik bir çalışma grubu oluşturulmuş ve sektörden gelen geri bildirimlerin de değerlendirilmesiyle işverenlerin ve çalışanların azami düzeyde korunacak şekilde bu süreci atlatması hedeflenmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile İNTES işbirliğinde; sektörden uzmanların da katılımıyla oluşturulan bu teknik çalışma grubu tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında;

• Başta Yeni Tip Koronavirüsten korunmaya yönelik olmak üzere yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesine ilişkin eğitim programlarının oluşturulması,

• Yapı işyerlerinde alınacak İSG tedbirlerinin belirlenerek kontrol listelerinin hazırlanması,

• Sıkça sorulan sorular ve cevaplarının oluşturulması,

• Yapı işyerlerinde maske kullanımına ilişkin rehber hazırlanması,

• Kişisel koruyucu donanımların temizlenmesi ve muhafazasına yönelik çalışma yapılması

hususları ele alınmıştır. Böylece Genel Müdürlüğümüz tarafından önceden yayımlanmış olan dokümanlarla (Bknz: Güvenli İnşaat web sitesi ‘Haberler’ ve ‘Yayınlar’ bölümleri) birlikte Yeni Tip Koronavirüs ile ilgili çeşitli konularda birçok çalışmanın inşaat sektörünün hizmetine sunulması sağlanmıştır.

Dokümanlar