İnşaat çalışanları sıcak hava tehdidi altında!
03.08.2023

İnşaat çalışanları sıcak hava tehdidi altında!

Sıcak hava sebebiyle inşaat faaliyetleri başta olmak üzere açık alanda yapılan ve efor gerektiren çalışmalar çalışanlar için ciddi tehditler oluşturmakta, ısı stresi ve akabinde ısıyla ilgili rahatsızlıkların oluşumu tetiklenebilmektedir.

Küresel ortalama sıcaklık rekorlarının kırıldığı ve en sıcak günlerin yaşandığı bu dönemde sıcak hava altında yapılan çalışmalar çok daha tehlikeli bir hal almaktadır. Özellikle inşaat işleri gibi açık alanda yapılan ve yüksek efor gerektiren çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği risklerini artırmaktadır. Sıcak hava sebebiyle başta kalp damar sistemi rahatsızlıkları olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çıkması ve sıcaklığın vücut üzerindeki etkileri sebebiyle yüksekten düşme ve iş ekipmanı kaynaklı iş kazalarının görülmesi muhtemeldir.

Sıcak çarpması, sıcak bitkinliği ve sıcak krampları gibi muhtemel rahatsızlıkların önlenmesi adına sıcak havada çalışma ile ilgili koşullar (çalışma ortamı, yapılan iş ve çalışan özelinde) risk değerlendirmesinde hususi olarak değerlendirilmeli ve inşaat işyerlerinde kalıp, çatı, donatı vb. işçiliği ile uğraşan çalışanlara özel önem verilmelidir. Alınacak genel tedbirlerin yanı sıra işe ara verme, dinlenme zamanı ve sürelerini revize etme gibi hususlar da göz önünde bulundurulmalıdır.

Sıcaklığın etkisiyle oluşabilecek ısı stresine ve buna bağlı ısıyla ilgili rahatsızlıklara karşı mühendislik kontrolleri ve idari kontroller sıkı şekilde uygulanmalıdır. Mühendislik kontrolünde işyerinin tasarımında ısıya maruz kalmayı azaltan değişiklikler yapılabilirken idari kontrollerde ısı stresini azaltmak için faaliyet veya iş programları bazında değişiklikler uygulanabilmektedir. 

Hava hızının artırılması, yansıtıcı veya ısı emici engel, bariyerlerin kullanılması ve neme neden olabilecek unsurların (ıslak zemin, buhar sızması vb.) ortadan kaldırılması bazı mühendislik kontrolleridir. İş uygulamaları açısından ise sıcak altında geçirilen sürenin kısıtlanması ve serin alanda geçirilen dinlenme süresinin artırılması, işin fiziksel zorluk oluşturan kalemlerinin azaltılması, çalışan ve formenlerin ısı stresi konusunda eğitilmesi, çalışanların ısıyla ilgili rahatsızlık belirtileri için birbirlerini gözlemlediği eşleştirme (ikili çalışma) sisteminin uygulanması, çalışma sahasının yakınında yeterli miktarda soğuk ve içilebilir su sağlanması ve çalışanların sık sık su içmeye teşvik edilmesi, hava tahminlerinin (lokal sıcaklık ve nem, sıcak hava dalgası durumu vb.) takibi ve çalışanların iklim koşullarına uyumunun sağlanmasına yönelik planlamaların yapılması gibi birçok örnek dikkate alınabilir. 

Düzenli ve yeterli su tüketimi, dinlenme molaları ile birlikte en önemli unsurlardandır. İhtiyaç duyulacak su miktarı önceden belirlenmeli, çalışma süresince yeterli miktarda suyun olduğu takip edilmelidir. Su içilebilir, 15°C altında, çalışma sahasının yakınında ve erişilebilir olmalıdır. Su tüketimi için susamış olmak beklenmemelidir (Her 15-20 dakikada yaklaşık 1 su bardağı tüketim dikkate alınabileceği gibi idrar rengi de takip edilebilir. İdrar rengi yeterli su tüketiminde açık-soluk sarı renkte olurken; yetersiz durumda böbreklerin olabildiğince fazla su biriktirmeye çalışması sonucu daha koyu (daha konsantre) olmaktadır).

Fiziksel hava sıcaklığının yanı sıra çalışan tarafından hissedilen sıcaklık da göz önüne alınmalı ve bu sıcaklığın giyim şekli, bağıl nem, vücut yapısı ve kişisel durum (çalışanın yaşı, kilo vb.) ile rüzgâr gibi birçok faktörden etkilendiği göz ardı edilmemelidir (Yüksek bağıl nemli bir ortamda hissedilen sıcaklık artar ve çalışanda ısı stresi ve buna bağlı rahatsızlık oluşumu tetiklenebilir).

Sıcak havanın etkileri ve güvenli çalışmaya yönelik temel bilgiler için web sitemiz yayınlar bölümünde de yer alan aşağıdaki dokümanlarımızı inceleyebilirsiniz.

Sıcak havada çalışma 1-Temel Hususlar

Sıcak havada çalışma 2-Rahatsızlık Belirtileri

Sıcak havada çalışma 3-10 Basit İpucu

Sıcak havada çalışma 4-Isı İndeksi 

Sıcak havada çalışma 5-Su Tüketimi