İş Kazaları

İş Kazaları

2002 yılında ülkemizde 96.578 inşaat işyeri ve bu işyerlerinde istihdam edilen 713.629 çalışan varken 2021 yılında inşaat işyeri sayısının 197.775'e ve bu işyerlerinde istihdam edilen çalışan sayısının 1.630.678'e ulaştığı görülmektedir.

İnşaat Sektöründe İşyeri ve Çalışan Sayısı Dağılımı (2002-2021)

İnşaat sektöründe işyeri ve çalışan sayılarında yaşanan artış meydana gelen iş kazaları sonucunda her yıl çok sayıda çalışan yaralanmakta ve hayatını kaybetmektedir. SGK istatistiklerine göre 2021 yılında ülkemizde 511.084 iş kazası gerçekleşmiş olup bu kazaların 58.107'si (% 11,4) inşaat sektöründe meydana gelmiştir. İş kazaları sonucunda tüm sektörlerde meydana gelen 1.382 ölümün ise 386'sı (%28) inşaat sektöründe gerçekleşmiştir. İnşaat sektöründe yüz bin çalışan üzerinden ölüm sayılarının ifade edildiği değerler (mortalite hızı) ise aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 

İnşaat Sektöründe Yüz binde Ölüm Oranları (2002-2021)

Sosyal Güvenlik Kurumu 2017 yılı istatistiklerine göre inşaat sektöründe iş kazası geçiren toplam 44.552 sigortalıdan 25.644'ü kaza günü tekrar iş başı yapmıştır. Kaza günü tekrar iş başı yapan sigortalı oranları açısından inşaat sektörü diğer tüm sektörler toplamı ile kıyaslandığında, inşaat sektöründe daha fazla çalışanın kaza günü iş başı yaptığı görülmektedir. Öte yandan inşaat sektöründe iş kazası geçiren sigortalıların %34'ünü oluşturan 14.998 çalışan, geçirdikleri iş kazası sonucunda 5 gün ve daha fazla sürelerde iş göremez hale gelmiştir.

İnşaat sektörü hariç tüm sektörlerde iş kazası geçiren sigortalı sayılarının iş göremezlik sürelerine göre dağılımı incelendiğinde iş kazası geçiren sigortalıların %50'sinin kaza geçirdiği gün iş başı yaptığı görülmektedir.

2017 yılı verilerine göre sektörde çalışan sayıları, iş kazası geçiren sigortalı sayıları ve iş kazası geçiren sigortalı sayısının toplam sigortalı sayısındaki yüzdelik oranlarının en yüksek olduğu ilk 5'er il belirlenmiş olup, bu illere ilişkin veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sektöre hizmet veren sigortalı sayılarına göre beş yüz bine yakın sigortalı çalışanla İstanbul ilk sırada yer almaktadır. İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyükşehirler takip etmektedir. Tabloda görüldüğü üzere, sektördeki toplam sigortalı çalışan ve iş kazası geçiren sigortalı sayılarına göre İstanbul, İzmir, Ankara gibi iller ilk sırada yer almaktadır. Buna karşın iş kazası geçiren sigortalı sayısının toplam sigortalı sayısına oranı dikkate alındığında büyükşehirlerimizin yanı sıra Bayburt, Artvin ve Kütahya gibi illerimizin de ilk sıralarda yer aldıkları görülmektedir.

İş kazası geçiren sigortalı sayıları açısından ilk 5 ili İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Kocaeli oluşturmaktadır. Sadece bu beş ilin sektördeki istihdamın yaklaşık yarısını oluşturduğu görülmektedir. İstihdam ve iş kazası sayılarında bu iller üst sıralarda yer almalarına rağmen iş kazası geçiren sigortalı sayılarının toplam sigortalı sayılarına oranına göre bu illerin sırasıyla tüm iller arasında 3, 4, 12, 27 ve 16. sıralarda oldukları görülmektedir. Aşağıdaki tabloda sırasıyla iş kazası geçiren sigortalı sayısına göre ilk sıralarda yer alan iller ile bu illerin toplam sigortalı sayısı ve iş kazası geçiren sigortalı sayısının toplam sigortalı sayısına oranları görülmektedir.

Tüm illerimize dair iş kazası sayıları ise farklı yıllar özelinde düzenlenmiş olarak web sitemiz 'İstatistikler' bölümünde yer almaktadır.