Ulusal Politikamız

Ulusal Politikamız

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında çalışabilme isteği çalışanın temel bir insan hakkıdır. İşyerinde sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesinin, insan haklarının bir gereği olmasının yanı sıra ekonomik ve sosyal açıdan da çalışma hayatına olumlu etkilerinin olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Çalışanların sağlığının ve hayatının korunması ile çalışma koşullarında sürekli iyileştirmenin sağlanması tüm bu nedenlerle büyük önem arz etmektedir.

Ülkemizin iş sağlığı ve güvenliği alanında son yıllarda yaşamakta olduğu gelişim ve değişim süreci, iş kazalarının ve bu kazalara bağlı kayıpların azaltılabilmesi açısından oldukça sevindiricidir. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması, çalışma koşullarının tüm çalışanlarımız için iyileştirilmesi ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin kalitesinin artırılması kalkınmanın temel unsurlarından biridir.

İnşaat sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerde iş sağlığı ve güvenliğini geliştirmek için ulusal ve uluslararası organizasyonlar ve kuruluşlar arasında işbirliği içerisinde hareket etmek özellikle iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması konusunda çalışmaların etkinliğini doğrudan artırmaktadır. Yapılan araştırmalar inşaat sektöründeki ölümlü iş kazalarının büyük bir bölümünün yüksekten düşme nedeniyle yaşandığını ortaya koymaktadır. Bu kazaların önlenebilmesi hedefine ulaşılabilmesi tüm tarafların sorumluluk alması ve faaliyetlerin işbirliği içerisinde yürütülmesi ile mümkün olabilecektir.

İş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla birçok proje gerçekleştirilmiş olup bu projelerin bazıları halen devam etmektedir. Güvenli İskele Projesi gibi projelerle en çok ölümlü iş kazasının yaşandığı inşaat sektöründe saha uygulamaları açısından ciddi iyileşmelerin yaşandığı gözlenmektedir. Standartlara ve işe uygun cephe iskelelerinin kullanımı ile ilgili kazanımların inşaat sektöründe kullanılan tüm iş ekipmanları için sağlanması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda ulusal politikamız;

Güvenlik kültürünün yaygınlaştırılması

Teknik düzenlemelere uygun iş ekipmanı kullanımının yaygınlaştırılması,

Saha uygulamalarında mevzuata uygunluğun sağlanması,

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının teknolojik gelişmelere uygun olarak güncellemesi,

İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili sorumluluğu olan tüm taraflarda teknik bilgi birikiminin artırılması, olup bu politika doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyetler, guvenliinsaat.csgb.gov.tr adresi aracılığıyla etkin bir şekilde kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.